Tescil Plakaları

Tescili yapılmış olan araçlara, tescil plakası takılması zorunludur. Araçlara takılacak olan tescil plakalarının nitelikleri ve ölçüleri ile diğer özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

Nitelikleri;

• Tescil plakaları 0.97 mm kalınlığında saç, aliminyum veya benzeri madenlerde yapılır.

• Gümrük plakaları ile 6 güne kadar verilen geçici plakalar, plastik veya kartondan yapılabilir.

• Tescil plakaları normal hava şartlarında 20 metre mesafeden görülecek ve okunacak şekilde aydınlatılmış olmalıdır.

Ölçüleri ;

• Motorlu bisiklet, motosiklet, yük motosikleti ve lastik tekerlekli traktörlerde: 15 x 24 cm olup dikdörtgen şeklindedir.

• Otomobil, kamyonet, minibüs, kamyon, çekici ve otobüslerde; ön plaka; 11 x 52 cm, arka plaka; 21 x 32 cm ebadında olacaktır.

• İthaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul ve sakatlara  ait özel tertibatlı araçlara, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan plakaları  verilir. Bu tür araçların Araç sahibi malul veya sakat kişiden başkası tarafından kullanılması, devri, satışı veya hibesi, intifasının

mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adken devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.

Tescil Plakalarının Takılma Yerleri ve Sayıları;

Araç üzerine takılacak olan plakalar yanlardan taşmayacak, sallanmayacak, düşmeyecek ve kolayca okunabilecek şekilde olmalıdır.

Plakalar;

• Motorlu bisiklet ve motosikletlerde  arka çamurluk veya reflektör üzerinde ve araç eksenine dik olacak şekilde, 1 adet

• Plaklar  yerden önde: 20-75 cm, arkada ise 30-125 cm olacak, alt kenarı tampon alt seviyesi üstünde kalacaktır.

• Lastik tekerlekli traktörlerin römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için  verilen plakalar takılır.

• Römork ve yarı romoklarda, arkada römork ekseni üzerine 1 adet,

• Yük motosikletleri ile diğer motorlu araçlarda, biri önde,’diğeri arkada olmak üzere’2 adet takılır.

Harf ve rakam grupları;

Tescil plakalarında, il kod numarasından sonra, tekli, ikili ve üçlü harf grupları, daha sonra da sıra numarasını gösteren beşli, dörtlü, üçlü ve ikili rakam grupları bulunur.

06 V 2194 tek harf, dört rakam

06 DR 127 iki harf, üç rakam

06 LDR 99 üç harf, iki rakam.

06 KL 3475, İki harf, dört rakam.

06 V 45371 ,tek harf, beş rakam.

Bütün illerde, önce ikili harf grubu bulunan plakalar kullanılır, bu grubun bitmesi halinde önce tekli, daha sonra üçlü, ikili harf dörtlü rakam daha sonrada tekli harf ve beşli rakam gruplarına geçilir:

• Her plakada, il kod numarasından önce gelmek üzere ülkemizin uluslararası tanıtım işaretini taşıyan belirlenen renge uygun niteliklere haiz (TR) rumuzu bulunur. 
Sitemiz Kurs Arşivi dizininde yer almaktadır.