Ehliyet İşlemleri

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

"A1" Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorlu bisiklet kullanacaklara,
"A2" Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorsiklet kullanacaklara,
"B" Sınıfı Sürücü Belgesi : Otomobil, Minibüs veya kamyonet kullanacaklara,
"C" Sınıfı Sürücü Belgesi : Kamyon kullanacaklara,
"D" Sınıfı Sürücü Belgesi : Çekici kullanacaklara,
"E" Sınıfı Sürücü Belgesi : Otobüs kullanacaklara,
"F" Sınıfı Sürücü Belgesi : Lastik Tekerlekli Traktör kullanacaklara,
"G" Sınıfı Sürücü Belgesi : İş Makinası türünden motorlu araç kullanacaklara,
"H" Sınıfı Sürücü Belgesi : Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motorsiklet      veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta ve sakatlara

EMNİYET SÜRÜCÜ BELGESİ MÜRACATI

1.Sürücü kursundan alınan sertifikanın aslı ve diğer kurs evrakları
2.Nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
3.Diploma aslı
4.Şoförler derneğinden dosya(Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre      doldurulacaktır.)
5.Sağlık raporu aslı (1 yıl geçerlidir)
6.Sabıka kaydı aslı (1 yıl geçerlidir)
7.Kan grubu belgesi
8.Maliyeden harç makbuzu (belge sınıfına göre)
9.Üç adet fotoğraf
Sitemiz Kurs Arşivi dizininde yer almaktadır.